VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Säkerställ att dina äldre nyttjanderätter och servitut inte tas bort från fastighetsregistret

Inskrivningsmyndighet vid Lantmäteriet behöver rensa sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Lantmäteriet räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

Förnyelselagen i korthet

Har du avtalsservitut, nyttjanderätter eller avkomsträtter som beviljats före 1 juli 1968 måste du förnya inskrivningen i fastighetsregistret under 2018. LRF Konsult hjälper dig med det! Kontakta oss redan nu så ser vi till att du får rätt rådgivning och inte utsätts för några rättsförluster. Priset för utredning och förnyelse är från 2 900 kr exklusive moms.

Bli kontaktad

 

 

Vad innebär förnyelselagen?

Lantmäteriet uppger att anledningen till rensningen är att det inte sker någon löpande borttagning av gamla uppgifter och det till slut blir en olägenhet i registret att detta bara fylls på. Det finns många gamla inskrivningar i fastighetsregistren som är inaktuella eller felaktiga. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.

2013 kom lagen om att fastighetsägare själva måste förnya sina inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter senast den 31 december 2018 om de vill ha kvar dem i fastighetsregistret. Det finns totalt omkring 800 000 inskrivningar i fastighetsregistret som berörs av förnyelselagen och man har uppskattat att det är mer än hälften som inte längre är aktuella. Ett större antal är de nyttjanderätter som automatiskt kommer att upphöra efter 2018 eftersom de blir mer än 50 år gamla. Det som bör uppmärksammas är att även om inskrivningen eller anteckningen om rättigheten i fastighetsregistret tas bort gäller ett avtalsservitut för obegränsad tid om det är påskrivet, men det är klart att det kan vara svårt att bevisa att det finns ett servitut om avtalet är förkommet.

Inskrivningar i fastighetsregistret viktigt vid en fastighetsöverlåtelse

Förnyelselagen får exempelvis stor betydelse vid fastighetsöverlåtelser där en fastighet kan ha rättigheter eller skyldigheter i form av nyttjanderätt eller servitut som varken säljare eller köpare känner till, eftersom de inte syns i fastighetsboken.

Lantmäteriet anger att rensningen kommer att spara både tid och pengar. När inskrivningar, som inte längre gäller tas bort minskar kostnaderna vid till exempel lantmäteriförrättningar. Rättighetsinnehavarna får bättre kontroll på sina rättigheter och slipper frågor rörande felaktiga inskrivningar. 

Inte alla inskrivningar i fastighetsregistret som berörs

Men det är inte alla inskrivningar som ska rensas ut ur registren. Det gäller bara avtal som blivit inskrivna före 1 juli 1968. Och det gäller bara en viss typ av servitut eller avtal. Tex omfattas inte tomträtt, vattenkraft och vattenreglering. Officialservitut (servitut som har skapats i en lantmäteriförrättning) omfattas inte heller.

Vi hjälper dig att anmäla förnyelse av avtalservituten och nyttjanderätterna

Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då är det viktigt att anmäla förnyelse av avtalsservituten innan utgången av 2018. På LRF Konsult har vi duktiga rådgivare som kan hjälpa dig med detta. Vi säkerställer att du inte utsätts för några rättsförluster på grund av förnyelselagen, du får den rådgivning du behöver.

Fyll i dina uppgifter i nedanstående formulär så kontaktar vi dig

Är du kund idag?
Dataskyddspolicy

Fakta förnyelselagen

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, förnyelselagen, gäller för inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter. Lagen innebär att en fastighetsägare måste anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, om man vill ha kvar en inskrivning om ett avtalsservitut i fastighetsregistret.