Hyra ut bostad

Den 1 februari 2013 började lagen om uthyrning av egen bostad att gälla som ger hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hyran. Den nya lagen kommer att påverka vissa fastigheter även på landsbygden. Uthyrning av bostaden kan ge en bra extrainkomst men det gäller att ha koll på juridiken och ha ett bra avtal på plats.

Vad säger hyreslagen?

Det är en hel del man ska tänka på innan man går in i ett hyresförhållande, både som hyresvärd och hyresgäst. Hyreslagstiftningen är i ofta komplicerad och i många delar är det tvingande regler som styr vad som går att göra och inte, tex det direkta besittningsskyddet som gäller för bostäder. Detta innebär att en hyresgäst kan hålla sig kvar även om hyresvärden sagt upp hyresgästen för avflyttning om inte speciella omständigheter uppfylls.

Ett avtal är A och O för att säkerställa att du inte råkar i svårigheter både som hyresvärd och hyresgäst. Ta gärna hjälp av våra duktiga fastighetsrättspecialister med mångårig erfarenhet av hur man undviker problem i samband med uthyrning.

Vad du får

  • Ett genomtänkt hyresavtal som täcker in alla villkor, samt ömsesidiga rättigheter och skyldigheter
  • Rådgivning från våra ledande hyresspecialister och fastighets rättsjurister
  • Hyresberäkningar som beaktar alla kapitalkostnader och omkostnader

Vad är en skälig hyra?

Parterna är fria att komma överens om hyrans storlek. Om den överenskomna hyran påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, ska hyresnämnden på ansökan av hyresgästen sätta ned den. Hyresvärden har inte rätt att få hyran höjd av hyresnämnden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Hyresgästen har rätt att få tillbaka betalad hyra

Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt att få tillbaka de belopp som betalats utöver skälig hyra under ett år tillbaka i tiden.

Alltid rätt till hyresavtal

Du har som hyresgäst, vare sig du hyr i första- eller andrahand, alltid rätt att få ett skriftligt hyreskontrakt av din hyresvärd. Ett muntligt avtal är också giltigt, men det är svårare att bevisa vad som är överenskommet om det blir en tvist. LRF Konsult skriver hyresavtal som anpassas efter den situation som gäller i det enskilda fallet. Det går att hitta standardavtal på nätet, men man ska då vara medveten om att viktiga delar kanske inte regleras eftersom man som enskild hyresvärd eller hyresgäst inte har den specialistkunskap som krävs för att skriva ett heltäckande avtal.

Hyrestid och uppsägningstid

Kontraktet ska innehålla hyres- och uppsägningstid. Det bör också visa hur stor hyran är och vad som ingår, som till exempel trappstädning, värme och el. Övriga villkor som till exempel dina rättigheter och skyldigheter ska också stå i kontraktet. Vem ska sköta trädgården om det är ett hus på landet?

Skador och fel - att tänka på

Vid inflyttningen är det viktigt för hyresgästen att få veta vem som ska kontaktas om kranen läcker, om spisen inte fungerar eller om något annat fel uppstår i lägenheten. Det gäller både telefonnumret till fastighetsskötaren och till den som har hand om felanmälningar. Hyresgästen är skyldig att anmäla eventuella skador, annars kan denne anses ha varit vårdslös och bli skadeståndsskyldig.

Om hyresavtalet är ett andrahandsavtal är det bra om det finns utrymme där för fastighetsägaren att godkänna andrahandsuthyrningen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig

 

Kontakta oss