Hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad

Lagen om uthyrning av egen bostad gäller när en lägenhet eller villa hyrs för att användas som bostad under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet. En person som hyr ut en bostad som han eller hon under en tid inte har behov av bedriver normalt inte näringsverksamhet. En person som hyr ut tre bostäder eller fler anses normalt bedriva näringsverksamhet och då gäller i stället reglerna i hyreslagen dvs 12 kap Jordabalken.

Kontakta oss