Arrendeavtal för jakträtt

Av Sveriges c:a 260 000 jägare arrenderar c:a hälften sin jaktmark av skogsbolagen, staten (Sveaskog), stiften m.fl. Den andra hälften jagar på mark de själva eller deras släktingar äger.

Jakträtten är kopplad till markägandet

Med jaktmark menas en jordbruksfastighet eller skogsfastighet. I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet. En markägare är därför även jakträttsinnehavare på sin fastighet. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb. Sådana jakträttsupplåtelser kallas felaktigt för jaktarrende i folkmun.

Upprätta ett jaktarrendeavtal

En jakträttsupplåtelse, även kallat jakträttsavtal, upprättas med ett kontrakt och ger jaktarrendatorn suverän tillgång till jakträtten i markägarens ställe. I kontraktet ingår ofta att jaktarrendatorn även skall bedriva en adekvat viltvård. En jakträttsupplåtelse av arrendetyp gäller oftast över en flerårsperiod, men ställer krav på att all juridisk formalia är uppfylld.

Så hjälper vi dig med jakträttsavtal

  • Professionell rådgivning om att arrendera ut jaktmark från våra erfarna jurister och arrendespecialister
  • Hjälp att välja vilken form av jakträttsupplåtelse som passar dina behov är på lång eller kort sikt
  • Upprättande av en väl genomtänkt och juridiskt korrekt jakträttsupplåtelse

Korttidsupplåtelse av jakträtten

En markägare kan även upplåta jakträtt som en korttidsupplåtelse, till exempel per dag eller vecka. Sådana korttidsupplåtelser är framför allt vanliga för småviltjakt i Norrland. Ett exempel på korttidsjakt är ripjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Även i Syd- och Mellansverige förekommer korttidsjakt i mindre omfattning på statlig och kommunal mark. Sådana korttidsjakter är ofta den enda möjligheten för nyblivna, marklösa jägare att kunna bedriva sin hobby. En marklös jägare har dock möjlighet att jaga som jaktgäst hos en markägare eller jaktarrendator, men har då inte del i bytet.

Juridisk korrekt jakträttsupplåtelse

Våra erfarna jurister hjälper dig att välja rätt form för jakrättsupplåtelsen samt upprättar juridiskt korrekta avtal. Kontakta oss!

Kontakta oss