Våra specialister arrende och fastighetsrätt

Här träffar du oss som jobbar med frågor kring fastighetsrätt.

Namn

Mina expertområden

Simon Axelsson, Norrköping.Somon Axelsson

Simon Axelsson är agronom/ekonom utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Anställdes som arrendeombudsman på LRF hösten 1993 och har sedan dess arbetat med arrendefrågor och övrig nyttjanderätt inom LRF-koncernen. Är sedan 2001 anställd av LRF Konsult som arrendespecialist. Utbildar i arrendefrågor såväl internt som externt. Värderar upplåtelser, upprättar kontrakt, medlar i tvister och företräder kunder bl.a. i arrendenämnden.

Tfn: 011-19 49 45 eller maila Simon

Nyttjanderätt av fast egendom.

Specialområde:
Arrende, jakträtt, hyra och övriga nyttjanderätter.

Per Nilsson, Stockholm. Per Nilsson

Tfn: 021-10 35 59 eller maila Per

 

Ann Gyllenswärd, Växjö.Ann Gyllenswärd

Ann Gyllenswärd är agronomekonom och tillhör en grupp inom LRF Konsult som är specialiserade på arrende och andra nyttjanderättsfrågor med lång erfarenhet inom området. Anns arbetsområde är företrädesvis Småland, Blekinge och Öland och hjälper således kunder från alla Konsults kontor i området. Bemannar även LRFs arrendejour.

Tfn: 0470-74 57 57 eller maila Ann

Samtliga arrendeformer, hyror och nyttjanderätter.

Specialområde:
Hästrelaterade upplåtelser.

Charlotte Odell Zinn, Malmö.Charlotte Odell Zinn

Charlotte Odell Zinn tog sin agronomexamen med ekonomisk och juridisk inriktning vid Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala 1979. Charlotte har arbetat som VD i Lantbrukarnas Borgens AB, Stockholm samt varit kreditansvarig resp. lantbruksansvarig inom Föreningsbanken, Stockholm samt engagemangsansvarig i bankens fastighetsbolag Mandamus. Senare utbildningar är som auktoriserad syneman 1998 samt fastighetsmäklarexamen 2008.

Tfn: 040-10 52 28 eller maila Charlotte

Arrendespecialist, rådgivning, ombudsman samt medlingsuppdrag. Förmedling av arrenderätter, arrendeprisutlåtanden, syn- och avräkningsuppdrag.


Specialområde:
Fastighetsrätt, nyttjanderättsfrågor med tyngdpunkt på olika arrendeformer.

Rose-Marie Wallter, Malmö.Rose-Marie Wallter

1993 tog Rose-Marie sin jur.kand examen vid Uppsala Universitet. Direkt efter avslutade studier började hon på Föreningsbanken som bankjurist och har därefter även arbetat vid andra banker med bankjuridik. I oktober 2000 började hon sin anställning på LRF Konsult i Malmö. Rose-Marie arbetar främst med generationsväxling, arrende-, hyres- & nyttjanderätter, bolagsrätt samt familjerätt.  Hon bemannar även LRF Konsults kontor i  Sjöbo/ Ystad/ Tomelilla.

Tfn: 040-10 52 24 eller maila Rose-Marie

Arrende-/ hyresrätt och övriga nyttjanderätter, fastighetsrätt, bolagsrätt & familjerätt.


Specialområde:
Generationsväxling, arrende-/ hyresrätt och övriga nyttjanderätter.

Katharina Engdahl, Östersund.Katharina Nyberg

Katharina Engdahl tog sin jur.kand. examen vid Lunds universitet 2005. Efter examen arbetade hon först som handläggare för EU:s kompetensutvecklingsstöd och sedan som jurist på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Närmast kommer Katharina från Hyresgästföreningen, där hon arbetat som jurist de senaste 7 åren. Katharina arbetar mest med  nyttjanderätt och  fastighetsrätt, men även till viss del med avtalstolkning.

Tfn: 063-15 71 51 eller maila Katharina

Fastighetsrätt, nyttjanderätt,  avtalsrätt och tvister

Specialområde:
Arrende- och hyresrätt.

Emma Anderberg, SkaraEmma Anderberg

Tfn: 0511-34 58 47 eller maila Emma

 

Axel Nordmark, ÖrebroAxel Nordmark

Axel Nordmark tog sin juristexamen 2005 vid Örebro Universitet. Efter ett års arbete på myndighet som föredragande jurist började han på LRF Konsult i Örebro 2006. Axel arbetar främst med generationsskiften, olika typer av fastighetsrätt såsom nyttjanderätter och fastighetsöverlåtelser. Axel anlitas ofta som ombud för djurägare i förvaltningsprocesser om djurskyddsfrågor, då med länsstyrelse


Tfn: 019-16 83 83 eller maila Axelr som motpart.

Fastighetsrätt, Djurskyddsprocesser, Generationsskifte

Specialområde:
Jakträtt och jaktjuridik. Processer i förvaltningsdomstol avseende djurskydd.

Lars Persson, Halmstad

 

Lars Persson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1990, och arbetade därefter 2,5 år på advokatbyrå i Malmö. Sedan 1997 arbetar han på LRF Konsults kontor i Halmstad och Laholm. Lars arbetar främst med generationsskifte, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt, men för även processer i tingsrätt och i förvaltningsdomstolar: Lars har  stor erfarenhet av bostads- och arrendejuridik.

Tfn: 035-18 29 32 eller maila Lars 

 

Fastighetsrätt Familjerätt, och skatterätt.

Specialområde:
Generationsskifte, fastighetsbildningsfrågor och bostadsarrendejuridik.

 Susan Ols, Vreta Kloster, Linköping

Tfn: 013-37 70 13 eller maila Susan

 

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.

Kontakta oss