Familjerätt

Vi vet att frågor inom familjerätt kräver ett stort personligt engagemang. Våra familjerättsjurister arbetar med allt från skilsmässor och privaträttsliga avtal till komplicerade boutredningar och arvsskiften.

Unik rådgivning för din familj

I varje familj ser behoven av familjerättsliga avtal olika ut. Därför har vi inga standardiserade lösningar utan vi ger dig personlig rådgivning utifrån just dina och din familjs förutsättningar.  

Vi arbetar med familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte men vi hjälper dig även som ombud när du har hamnat i familjerättslig tvist. Våra familöjejurister ger dig trygghet i livets alla skeden.

Våra tjänster inom familjejuridik

Våra familjerättsjurister arbetar med allt från testamenten och privaträttsliga avtal till komplicerade bodelningar och arvsskiften. Vi hjälper gärna till att skriva avtal som ska förhindra kostsamma och uppslitande tvister vid generationsskiften och arvsskiften. Testamenten är en sådan del och vi vet att det behövs eftersom över 80 procent inte skrivit något.

Familjerätt på över 130 orter

Tack vare att vi finns på 130 platser i landet är det alltid nära till våra familjerättsjurister. Vi ser till att du enkelt får tillgång till den expertis inom familjerjuridik som du behöver.

Kontakta våra familjejurister

Har du en familjerättslig fråga? Fyll i formuläret nedan eller sök efter en familjerättsjurist nära dig så återkommer vi till dig. 

Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>

Kontakta oss