Arvskifte

Ett arvskifte ska göras när en person har avlidit och bouppteckningen efter denne är registrerad.

Arvskifteshandling upprättas om det finns flera dödsbodelägare

Är det endast en dödsbodelägare i dödsboet upphör dödsboet i och med registreringen av bouppteckningen och arvskifte behöver inte upprättas. Finns det fler än en dödsbodelägare i boet ska en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett avtal där dödsbodelägarna kommer överrens om hur tillgångarna i dödsboet ska fördelas.

Fördel att planera arvskifte vid bouppteckningen

I många fall t ex när en fastighet ingår i kvarlåtenskapen kan det vara fördelaktigt att man redan vid bouppteckningen planerar för att det ska bli ett dödsbo efter den avlidne. Då krävs ibland att  ett arvsavstående görs av den efterlevande.

Allt detta förutsätter en aktiv rådgivning och kunskap om arvsregler och skattelagstiftning, eftersom mycket ska planeras redan vid bouppteckningen.

Vad du får

  • Våra erfarna familjerättsjuristeri kan hjälpa er att planera för att få fram det bästa avslutet genom att redan vid bouppteckningen planera för arvskiftet.
  • Om dödsbodelägarna har olika inställning kan vi företräda endera av er eller att vi hjälper er gemensamt att komma överens.
  • Våra familjerättsjurister kan även ta på sig uppdrag som boutredningsman som tingsrätten efter begäran av någon av dödsbodelägarna utser

Konflikter vid bouppteckning

Inte sällan uppkommer diskussioner och oenighet mellan arvingar i ett dödsbo. Då krävs det att det finns en duktig jurist som kan hantera konflikter. Många gånger kan medling lösa upp problemen men ibland får man gå vidare och ansöka om att en boutredningsman tillsätts för uppdraget att reda ut boet efter den avlidne.

Alla drabbas någon gång av sorg. Att då ha en trygg och erfaren jurist som sköter det juridiska är en lättnad. Behöver du hjälp? Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>

Kontakta oss