Bodelning vid skilsmässa

När ett äktenskap går i kras kan de starka känslor som uppstår fördunkla omdömet för vilken rationell person som helst. Vi hjälper er med bodelningsavtal och att genomföra bodelningen med utgångspunkt i objektiv rättvisa. Om du behöver ett eget ombud för att bevaka din rätt, ser vi till att tillvarata dina intressen på bästa möjliga vis.

För dig som är företagare kan det dessutom kännas extra tryggt med en jurist som inte bara är duktig på familjerätt utan även ger dig rådgivning kring företaget i en bodelningssituation.

En bodelning mellan makar ska förrättas när ett äktenskap upplöses

Äktenskapet kan upplösas antingen genom skilsmässa eller genom att den ena maken avlider. Bodelning kan även ske under äktenskapet, om makarna vill fördela tillgångar mellan sig.

Upprätta ett bodelningsavtal 

Som huvudregel ska makar vid en bodelning efter skilsmässa dela det samlade giftorättsgodset lika. Även om de före detta makarna vid en äktenskapsskillnad är helt överens om fördelningen av tillgångar och skulder är det viktigt att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal över era samlade tillgångar och skulder, och fördelningen av tillgångarna och skulderna er emellan. Bodelningsavtalet är en helt nödvändig handling för att de före detta makarna ska kunna reglera ägandet av gemensam bostad, skriva om lån, söka lagfart m.m.

För makar som äger företag blir rådgivningen vid en bodelning förstås av särskilt stor vikt. Våra ekonomirådgivare kan bistå med företagsvärderingar, som sedan får tjäna som underlag i bodelningen.

Bodelningsavtalet är det slutliga dokumentet över upplösningen av makarnas ekonomiska relation och är alltså av stor betydelse för den enskilde maken.

Vad du får

  • Juridisk rådgivning kring bodelning vid äktenskapsskillnad
  • Upprättande av bodelningsavtal
  • Vi gör alltid en analys av det skattemässiga utfallet i ditt familjerättsärende

  

Kontakta oss