Gåvor inom familjen

Även om gåvoskatten har avskaffats sedan en tid tillbaka, finns det anledning att tänka efter extra noga innan man genomför gåvor till barn eller makar.

Gåva kan vara förskott på arv

När det gäller gåvor till barn måste dessa i många fall ställas mot en arvsrättslig bakgrund för att inte skapa problem för gåvomottagaren vid givarens dödsfall. En gåva till bröstarvinge betraktas som förskott på arv, om man inte skriver in att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Dessutom har givaren möjlighet att ställa vissa villkor för överlåtelsen i gåvohandlingen – till exempel kan det vara viktigt att ange att den överlåtna egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom.

När det gäller gåvor till en make, är detta särskilt reglerat för att skydda givarens långivare. En gåva mellan makar måste av denna anledning registreras hos Äktenskapsregistret för att bli gällande mot en utomstående person.

Sambor, däremot, kan ge varandra gåvor utan att dessa registreras.

Vad du får

  • Familjerättslig och skatterättslig rådgivning kring hur ni på bästa sätt överlåter egendom inom familjen
  • Upprättande av överlåtelsehandlingar samt kompletterande familjerättsliga dokument
  • För alla överlåtelser där det lämnas en ersättning är det viktigt att se över de skattemässiga konsekvenserna av överlåtelsen. På så vis undviker du obehagliga överraskningar i framtiden.
  • Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utreda de frågor som uppstår i samband med överlåtelser. Vi ser till att du som kund kan känna dig trygg med att överlåtelsen inte får några oönskade konsekvenser i framtiden.

Dokumentera gåvorna

När det gäller gåvor till barn finns det inte några direkta formkrav på hur gåvohandlingen ska vara upprättad. Vi rekommenderar alltid att gåvorna dokumenteras skriftligen för att undvika tvister i framtiden. Vid överlåtelse av fastigheter ska gåvohandlingen alltid vara skriftlig och bevittnad i enlighet med Jordabalkens regler.

Behöver du hjälp? Här kan du hitta en familjerättsjurist nära dig>>