Sambo och rättvisa

Enkelt uttryckt går sambolagen ut på att hälften av värdet på den gemensamma bostaden samt bohag (möbler etc.) som köpts för gemensamt bruk delas lika om samboförhållandet upphör. Detta oavsett vem som betalat för bostaden, husgerådet etc. Inte heller spelar det någon roll hur räntekostnader, amorteringar etc. delats upp. Egendom som man tar med sig in i samboendet räknas dock inte in vid bodelning.

Exempel
Mikael har en matsalsgrupp som han tar med sig till den nya gemensamma bostaden. Maria tar med sig sin fina Hästen-säng. Tillsammans köper de sedan en stereoanläggning för 10 000 kr, som Maria betalar till 100%.

Om de sedan sparerar

  • Mikael får tillbaka sin matsalsgrupp
  • Maria får tillbaka sin säng.
  • De delar sedan lika (5 000 kr vardera) på stereoanläggningen – även om det alltså var Maria som köpte den. Detta eftersom den köptes till det gemensamma bohaget.

Det som inte innefattas är egendom som inte har med boendet att göra, som till exempel aktier, båtar etc. En vanlig missuppfattning är att sambolagen innefattar arv, men det stämmer alltså inte.

Bostad för gemensamt bruk
För att sambolagen ska gälla ska bostaden ha förvärvats för gemensamt bruk. Om en person äger en bostad innan samboskapet påbörjades så kan alltså inte partnern kräva hälften av bohaget. Däremot om man som par köper en lägenhet, oavsett hur mycket var och en betalar, så har båda rätt till lägenheten om samboskapet upphör – förutsatt att samboskapet pågått under en längre tid.

Exempel
Lasse och Lisa träffas och Lasse  flyttar in i Lisas bostadsrätt. Om de separerar har då Lasse ingen rätt att få halva lägenheten. Går de sedan och köper en ny bostad tillsammans, även om Lisa (till exempel via försäljningen av sin bostad) står för 100% av den nya bostaden så delas denna nya bostad lika vid en separation.

En av anledningarna till att denna lag kom till var för att ett en person som bott tillsammans med en partner under en längre tid och delat på amorteringar och räntekostnader i en gemensam ekonomi ska ha rätt till del av bostaden som denne varit med och betalat på, även om personen inte direkt köpt den.

Kontakta oss