Skilsmässa

Ett äktenskap upphör genom att endera maken avlider eller att ni skiljer er. En skilsmässa innebär att äktenskapet ska upplösas både personligt och ekonomiskt.

Bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa (äktenskapsskillnad) skall en bodelning mellan er ske i vilken det framgår vem som ska erhålla vad. Det är inte så ovanligt att detta glöms bort, vilket kan ställa till med oerhörda problem i framtiden. Vid skilsmässan måste bland annat beslut fattas om någon utav er ska bo kvar i er gemensamma bostad, underhåll och fördelning av egendomen. Det är många frågor att ta ställning till. Kan man t.ex. hävda gemensamt villaägande trots äktenskapsförord? Ingår pensionsrätten i bodelningen?

Våra erfarna familjejurister kan bistå dig med alla juridiska frågor kring en eventuell skilsmässa, hjälpa dig att bevaka din rätt och guida dig igenom all formalia som gäller processen.

Vi kan erbjuda dig

  • En erfaren familjerättsjurist som säkerställer att dina rättigheter bevakas i fördelning av egendomen
  • Vi medlar i vissa fall mellan parterna för att kunna komma till en lösning om en rättvis bodelning
  • Råd och hjälp med anmälan till tingsrätten, hantering av betänketid, ev. särlevnadsintyg m.m.
  • Vi har erfarna värderare som kan värdera tex en fastighet eller ett företag som ska ingå i bodelningen.

Ansäkan om äktenskapsskillnad

En ansökan om äktenskapsskillnad ska göras till tingsrätten, endera av er gemensamt eller av en av er. Om ni har hemmavarande barn under 16 år eller en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Om ni ansöker om skilsmässa gemensamt kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.

Tingsrätten tillsätta en bodelningsförrättare efter ansökan, om ni själva inte kan enas om en bodelning.

Behöver du hjälp? 

Kontakta oss