När behöver man skriva ett testamente?

– Alla behöver skriva ett testamente! säger LRF Konsults chefsjurist Rickard Josefson. Det är vanligt att två makar säger ”vi är gifta och har bara gemensamma barn så vi behöver inte skriva ett testamente”, men det är en missuppfattning.

Testamentera enskild egendom

Många föräldrar vill att deras barn ska inneha sin egendom som enskild egendom. För att garantera att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom krävs att föräldrarna, i exempelvis ett testamente, förordnar att det ärvda ska vara enskild egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av egendomen om äktenskapet upphör.

Dessutom är det så att om en make avlider och den efterlevande ärver den avlidne med fri förfoganderätt kan den efterlevande inte testamentera den avlidnes andel med föreskrift om enskild egendom till barnen. Det innebär att bara den efterlevandes egna hälftenandel av boet kan testamenteras såsom enskild egendom. För att undvika en sådan situation, som innebär både osäkerhet och kanske ekonomisk förlust, bör makar alltid fundera på om det är aktuellt att testamentera med föreskrift om enskild egendom till sina barn.

Man vill ju att nära och kära ska känna trygghet och ett testamente kan också ge trygghet för den efterlevande makan eller sambon.

Särkulllbarn och testamente

Är man gift, men har barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn, har särkullbarnet alltid rätt att begära ut sitt arv direkt i samband med sin förälders bortgång. Det betyder att två makar som båda har barn sedan tidigare men inget gemensamt barn saknar arvsrätt efter varandra. Har en av makarna eller båda makarna särkullbarn sedan tidigare men också gemensamma barn har makarna bara delvis arvsrätt efter varandra. I dessa situationer krävs det att man upprättar ett testamente för att försäkra sig om att den efterlevande maken får sitta kvar i "orubbat bo". Även sambor bör upprätta testamente. Utan testamente ärver aldrig sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte. Om testamentet på något sätt inkräktar på bröstarvinges laglott har bröstarvingen rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Begäran av jämkning måste göras inom sex månader från att bröstarvingen blivit delgiven testamentet med anledning av testators bortgång.

För att en handling ska anses utgöra ett testamente måste den uppfylla vissa lagstadgade formkrav. Vänd er därför alltid till en jurist om ni vill upprätta ett testamente.


Portrait

Kontakta mig om du har frågor!

Rickard Josefson, Chefsjurist Tfn: 019-16 83 85 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.