Särkullbarn ska bevaka sin rätt

Tvärtemot vad många tror kan särkullbarn gå miste om hela arvet. Det räcker med några ord i testamentet. Därför gäller det att bevaka sina rättigheter när föräldrarna dör.

Särkullbarnet har rätt till sin laglott

Det kan bli en ekonomisk påfrestning för den efterlevande maken/maken eller sambon när den avlidne är förälder till ett särkullbarnet. För att begränsa den ekonomiska skadan är det vanligt att föräldern och den nya partnern har skrivit testamente eller tecknar en försäkring. Men eftersom särkullbarnet alltid har rätt till minst halva sitt arv, det som kallas laglotten, känner sig de flesta särkullbarn rätt trygga trots allt. Vad de inte känner till är att särkullbarn ändå, trots rätten till laglotten, kan bli av med arvet.

Så här kan det gå till
Föräldern till särkullbarnet skriver ett testamente där det står att den nya partnern ska ärva allt. Kanske tycker man att det är nödvändigt så att den nya partnern inte ska behöva flytta från huset när partnern dör och särkullbarnet vill få ut sitt arv.

Gör särkullbarnet inget åt testamentet eller klandrar testamentet riskerar han eller hon att bli arvlös. Då spelar det ingen roll att särkullbarnet har rätt till laglotten. Barnet måste nämligen bevaka sina rättigheter för att få ut sina pengar. Det är viktigt att man som arvinge får rätt information vid t.ex. bouppteckningen. Information om vilka rättigheter man har som särkullbarn skickas inte ut från någon myndighet utan det är arvingen själv som har ansvar för att ta reda på vilka regler som gäller.

Att anlita en jurist eller juridiskt utbildad bouppteckningsman, är en garanti för att man får rätt upplysning när en bouppteckming upprättas. Många drar sig för kostnaden, men det innebär en garanti för att felaktiga beslut fattas eller att ett arv delas ut på felatighet

- Kräver du inte laglotten kan den efterlevande göra vad den vill med arvet. Tex resa jorden runt och till och med testamentera bort det - om det står att egendomen ärvs med full äganderätt. Står det i stället att egendomen ärvs med fri förfoganderätt kan den efterlevande fortfarande leva upp pengarna men inte testamentera bort dem. Det kan tyckas vara en liten skillnad i text, men det kan få mycket stora konsekvenser för arvet, säger Katarina Wiklund chefsjurist på LRF Konsult.

Kontakta oss