Behöver du en bra familjerättsjurist?

Här träffar du oss jurister som jobbar med frågor inom familjerätt och generationsskifte. Vi arbetar med familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte men vi hjälper dig även som ombud när du har hamnat i familjerättslig tvist. Våra experter ger dig trygghet i livets alla skeden.

Namn och kontor

Mina expertområden

Tomas Beckman, Nyköping/Gnesta.Tomas Beckman

Tomas Beckman tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet år 1978. I februari 1983 började han sin anställning på dåvarande Driftsbyrån, nuvarande LRF Konsult i Nyköping. Han har därefter under nästan tjugo år i olika perioder arbetat på LRF Konsult.

Tfn: 0155-773 32 eller maila Tomas

Familjerätt, fastighetsrätt och skatterätt.

Specialområde: Generationsskifte, allmän fastighetsrätt.

Angelica Billevik, Linköping.Angelica Billevik

Angelica Billevik tog sin affärsjuridiska magisterexamen med inriktning mot internationell rätt vid Linköpings Universitet år 2008. Därefter arbetade hon på företagssidan på Danske Bank. Sedan år 2010 har hon varit anställd på LRF Konsult i Linköping. Angelica finns även i Kisa, Ödeshög och Vadstena.

Tfn: 013-37 70 40 eller maila Angelica

Familjerätt, fastighetsrätt, generationsskiften

Specialområde:
Familjerätt.

Andreas Ahle, Norrköping.Andreas Ahle

Andreas Ahle tog sin magisterexamen i affärsjuridik vid Linköpings universitet 2009 och sin jur.kand. examen vid Stockholms universitet 2011. Samma år började han arbeta med ekonomisk familjerätt på en juristbyrå i Norrköping. Andreas arbetar främst med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och generationsskifte. Andreas är anlitad föredragshållare och föreläser bland annat i ekonomisk familjerätt på Affärsjuridiska programmet på Linköpings universitet.

Tfn: 011-19 49 38 eller maila Andreas

Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och generationsskifte

Specialområde:
Ekonomisk familjerätt.

 Anne-C. Henriksson, Värnamo.Anne C Henriksson

Anne-C. Henriksson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1991 och fick då en juristtjänst på dåvarande Driftsbyrån numera LRF Konsult. Hon började sin anställning i Värnamo 1983 som handläggare. Anne-C. Henriksson arbetar främst med generationsskifte, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Tfn: 0370-69 22 10 eller maila Anne-C.

Familjerätt, fastighetsrätt, skatterätt.

Specialområde:
Generationsskifte, skattefrågor med specialitet inom enskilda näringsidkare.

Fredrik Jakobsson, Vetlanda/Tranås.Fredrik Jakobsson

Fredrik Jakobsson tog examen vid Linköpings Universitet (affärsjuridisk magisterexamen) 2000. Har sedan dess arbetat vid bland annat Skatteverket, Deloitte, Förvaltningsrätten samt i egen regi med bland annat familjerätt. Har även undervisat en del vid Linköpings Universitet.

Tfn: 0383-594 65 eller maila Fredrik

Familjerätt, Fastighetsrätt.

Specialområde:
Familjerätt.

George Horwath, Växjö.George Horwath

George Horwath tog sin jur.kand. examen vid Stockholms Universitet 1990. Samma år började han sin anställning på Skatteverket i Växjö. 1999 började George sin anställning på LRF Konsult i Växjö. George arbetar främst med generationsskiften, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt. George är också delaktig i internutbildningen av LRF Konsults ekonomer.

Tfn: 0470-74 57 56 eller maila George

Familjerätt, fastighetsrätt.

Specialområde:
Ekonomiska föreningar.

Fredrik Stolt, Oskarshamn/Vimmerby.Fredrik Stolt

Fredrik Stolt examinerades 2013. Han skrev sin uppsats om beskattning för fåmansföretagare. Efter att ha fått praktisk erfarenhet av familjerätt på annat håll började han sin anställning hos LRF Konsult. Fredrik sysslar främst med ekonomisk familjerätt men tar sig även an kompanjonavtal, fastighetsrättsliga frågor m.m. Han är ansvarig för en juristspalt som syns i tidningar i Linköping, Norrköping, Kisa, Västervik och Vimmerby.

Tfn: 0492-168 02 eller maila Fredrik

Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, associationsrätt.

Specialområde:
Bouppteckningar, äktenskaps- och sambofrågor.

Mikael Langborger, Oskarshamn/Vimmerby.Mikael Langgborger

Mikael Langborger är smålänning med en jur. kand. från Lunds Universitet i bagaget. Arbetat på Skatteverket med bland annat processföring från 1989 – 2000. Anställd på LRF Konsult år 2000. Mikael arbetar med det mesta inom juridiken, främst ekonomisk familjerätt och generationsskiften. Skattefrågor och en och annan deklaration står också på menyn. Stationerad i Oskarshamn men finns även i Vimmerby och Västervik.

Tfn: 0491-76 19 83 eller maila Mikael

Familjerätt, skatterätt, fastighetsrätt.

Specialområde:
Generationsskifte, boutredningar.

Tommy Svensson, Kalmar.Tommy Svensson

Tommy Svensson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1979. Därefter började han sin anställning på dåvarande Driftsbyrån, numera LRF Konsult i Kalmar. Tommy arbetar främst med generationsskifte, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt. Sedan 2011 arbetar Tommy halvtid med skatterätt på Skattebyrån i Malmö. Han håller även utbildningar i skattefrågor, generationsskifte m.m.

Tfn: 0480-42 18 55 eller maila Tommy

Familjerätt, fastighetsrätt, skatterätt.

Specialområde:
Generationsskifte, samäganderättsfrågor.

Anna Eriksson, Vänersborg.Anna Eriksson

Anna Eriksson tog 2013 sin juristexamen vid Lunds Universitet. Innan Anna avslutade sina studier började hon 2010 sin anställning vid dåvarande Juridiska Byrån, numera LRF Konsult, i Vänersborg. Anna arbetar främst med generationsskiften, ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt.

Tfn: 0521-57 24 34 eller maila Anna

Kompetensområden

Ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt.

Specialområde

Generationsskifte och boutredningar. 

Veronica Porko, Ängelholm.Veronica Porko

Veronica Porko tog sin jur kand examen vid Stockholms universitet år 2002. Hon har varit anställd på LRF Konsult sedan januari 2011 och har dessförinnan bland annat fullgjort notarietjänstgöring vid Gotlands tingsrätt, varit anställd som föredragande vid förvaltningsdomstol samt varit anställd som biträdande jurist på advokatbyrå i Huddinge. Hon arbetar huvudsakligen med ekonomisk familjerätt och är även auktoriserad generationsskiftare.

Tfn: 0498-20 67 74 eller maila Veronica

Ekonomisk familjerätt.
 
Specialområde:
Generationsskifte

Johanna Arvidsson, Kristianstad.Johanna Arvidsson

Johanna Arvidsson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 2005. Johanna har varit notarie vid Länsrätten i Värmlands län. Hon har arbetat som jurist och upphandlare vid Högskolan Kristianstad och som förvaltningsjurist vid omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun.  Sedan 2013 arbetar hon på LRF Konsult i Kristianstad med främst ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt. Hon bemannar även LRF Konsults kontor i Hässleholm, Sölvesborg och Osby.

Tfn: 044-20 89 11 eller maila Johanna

Familjerätt, fastighetsrätt.

Specialområde:
Arvsrättsliga frågor.

Johanna Sternheden, Ängelholm.Johanna Sternheden

Johanna Sternheden tog sin jur.kand vid Stockholms universitet 2005. Samma år började hon som rådgivare i bank. Hösten 2008 påbörjade Johanna sin anställning på LRF Konsult i Ängelholm där hon arbetar främst med generationsskifte, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Tfn: 0431-41 81 21 eller maila Johanna

Familjerätt, Fastighetsrätt.

Specialområde:
Generationsskifte.

Jenny Nilsson, Halmstad.Jenny Nilsson

Jenny Nilsson har sedan sin juridiska examen från Handelshögskolan i Jönköping 2009 jobbat på LRF Konsult. De första fem åren i Jönköping där hon jobbade både med juridik och ekonomi/skatt. 2014 flyttade hon ner till Halland och bemannar i första hand kontoren i Halmstad, Falkenberg och Varberg. I Halland fylls tiden framförallt med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och generationsskifte.

Tfn: 035-18 29 24 eller maila Jenny

Familjerätt, fastighetsrätt, skatterätt.

Specialområde:
Familjerätt, Bouppteckningar och Generationsskifte.

Lars Persson, Halmstad.Lars Persson

Lars Persson tog sin jur.kand. examen vid Lunds Universitet 1990, och arbetade därefter 2,5 år på advokatbyrå i Malmö. Sedan 1997 arbetar han på LRF Konsults kontor i Halmstad och Laholm. Lars arbetar främst med generationsskifte, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt, men för även processer i tingsrätt och i förvaltningsdomstolar: Lars har  stor erfarenhet av bostads- och arrendejuridik.

Tfn: 035-18 29 32 eller maila Lars

Fastighetsrätt Familjerätt, och skatterätt.

Specialområde:
Generationsskifte, fastighetsbildningsfrågor och bostadsarrendejuridik.

Johan Montan, Halmstad.Johan Montan

Johan Montan tog sin jur. kand. examen vid Lunds Universitet år 1999. Johan började på LRF Konsult Juridiska Byrån 2002 och har idag Halmstad, Falkenberg, Hyltebruk och Ullared som sitt verksamhetsområde. Under årens lopp har Johan jobbat med mesta av den juridik som tillhandhålls av LRF Konsults jurister.
Sedan år 2012 ingår Johan i Familjerättsgruppen, som driver de familjerättsliga kompetensfrågorna inom LRF Konsult.

Tfn: 035-18 29 33 eller maila Johan

Familjerätt, fastighetsrätt, generationsskiften.

Specialområde:
Bostadsarrenden, testamentsrätt.

Jens Fäldt, Göteborg.Jens Fäldt

Jens Fäldt är utbildad jurist från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Efter utbildningen har han bland annat arbetat med familjerätt och allmän privatjuridik på Juristbyrån, och är sedan september 2015 anställd som jurist på LRF Konsult i Göteborg.  Jens arbetar främst med ekonomisk familjerätt, generationsskiften och fastighetsrätt.

Tfn: 031-337 36 85 eller maila Jens

Familjerätt, generationsskiften.

Specialområde:
Ekonomisk familjerätt,  generationsskifte.

Elin Carlqvist, Göteborg.Elin Svedlund

Elin Carlqvist tog sin jur. kand. examen vid Lunds Universitet år 2008. Två år senare började hon sin anställning på LRF Konsult i Växjö och Älmhult, men är sedan år 2012 verksam i Göteborg med omnejd. Elin arbetar främst med ekonomisk familjerätt fastighetsrätt och generationsskiften.
Sedan år 2014 utgör Elin en av fem medlemmar i Familjerättsgruppen, som driver de familjerättsliga kompetensfrågorna inom LRF Konsult.

Tfn: 031-778 32 64 eller maila Elin

Familjerätt, fastighetsrätt, skatterätt.

Specialområde:
Ekonomisk familjerätt, generationsskifte, samäganderättsfrågor.

Daniel Mattsson, Karlstad.Daniel Mattsson

Daniel Mattsson tog sin jur.kand. examen vid Uppsala Universitet 2006. Han jobbade på Skatteverket 2007-2015 med personbeskattning och arbetsgivarfrågor och har sedan januari 2015 jobbat på LRF Konsult i Karlstad. Daniel arbetar med ekonomisk familjerätt, generationsskifte och skatterätt.

Tfn: 054-17 74 03 eller maila Daniel

Ekonomisk familjerätt, skatterätt.

Specialområde:
Skatterätt för privatpersoner.

Torbjörn Frank, Falun.Torbjörn Frank

Tfn: 023-939 45 eller maila Torbjörn

Familjerätt

Ewa Öhrn, Sundsvall.Ewa Öhrn

Ewa Öhrn tog sin jur.kand. examen vid Uppsala universitet 1989. Efter genomförd tingsmeritering vid Sundsvalls tingsrätt fick Ewa anställning som familjerättsjurist på Föreningsbanken i Sundsvall. Ewa har innan hon började sin anställning hos LRF konsult i Sundsvall i sep-tember 2013, även arbetat på Bolagsverket samt på överförmyndarkontoret i Sundsvalls kommun.

Tfn: 060-67 88 19 eller maila Ewa

Familjerätt.

Specialområde:

Överförmyndarfrågor.

René Fischer, Umeå. René Fischer

René Fischer tog sin jur. kand. examen vid Umeå Universitet 2010. Han har även en fil. mag. examen i kommersiell rätt. René har innan han började som jurist på LRF Konsults Umeå-kontor 2012 arbetat som kommunjurist med ansvar för frågor rörande offentlig upphandling, rådgivning till de kommunala bolagen etc. På LRF Konsult arbetar René främst med ekonomisk familjerätt, affärsjuridik samt generationsskiften.

Tfn: 090-10 80 97 eller maila René

Familjerätt, affärsjuridik och generationsskiften.

Specialområde
Offentlig upphandling.

Mikaela Miettinen Vallgren, Umeå.Mikaela Miettinen Vallgren

Mikaela Miettinen Vallgren tog sin jur.kand. examen vid Umeå Universitet 2016. Under 2015 har hon haft praktik hos LRF Konsult och skrivit sitt examensarbete som behandlar arvsrättsliga frågor och sambolagstiftning. Sedan januari 2016 arbetar Mikaela hos LRF Konsult med huvudsaklig inriktning mot familjerätt.

Tfn: 090-10 802 91 eller maila Mikaela

Fastighetsrätt och familjerätt.

Specialområde:
Arvsrättsliga frågor - Sambolagstiftning.

Johanna Salomonsson Stridsberg, SkaraJohanna Salomonsson Stridsberg

Johanna Stridsberg läste vid Örebro universitet och tog examen 2011. Sedan januari 2012 har hon varit anställd vid Skara kontoret. Johanna arbetar främst med familjerätt, hästjuridik och generationsskiften.

Tfn: 0511-34 58 55 eller maila Johanna

Familjerätt, hästjuridik och generationsskifte.

Specialområde
Familjerätt, hästjuridik, Generationsskifte.

Bengt Jönsson, Sjöbo.Bengt Jönsson

Bengt Jönsson tog jur.kand examen vid Lunds Universitet 2006.  Anställd av LRF Konsult samma år. Arbetade inom dåvarande Driftsbyrån på Vollsjö-kontoret 1983-1988 som ekonom. Arbetar idag inom både tjänsteområde ekonomi och juridik. Auktoriserad generationsskiftare.

Tfn: 0416-287 72 eller maila Bengt

 

Familjerätt, fastighetsrätt, skatterätt

Specialområde:
Generationsskifte

David Höög, Örebro.David Höög

David Höög tog sin jurisexamen (jur.kand) vid Örebro universitet 2016. David har innan och efter examen arbetat för en lokal juristbyrå i Örebro med ekonomisk familjerätt. Sedan oktober 2016 är David anställd hos LRF Konsult i Örebro och arbetar främst med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, generationsskiften och viss affärsjuridik. David är också gästföreläsare i grundläggande familjerätt vid Örebro universitet.

Tfn: 019-16 83 82 eller maila David

Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, affärsjuridik

 

Specialområde:

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

Hosam Sager, Bollnäs.Hosam Sager

Hosam Sager tog sin juristexamen (LL.M) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping år 2014. Hosam har innan och efter examen arbetat med ekonomisk familjerätt hos Juristbyrån. Sedan mars 2017 är Hosam anställd hos LRF Konsult i Bollnäs och arbetar främst med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, generationsskiften och viss affärsjuridik. Förutom Bollnäs så bemannar Hosam även kontoren i Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Edsbyn.

Tfn.: 0278-63 92 62 eller maila Hosam 

 Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, affärsjuridik 

Specialområde:

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt.

Tiffany Bettembourg, Linköping.Tiffany Bettembourg

Tiffany tog en affärsjuridisk masterexamen med fransk inriktning år 2014 vid Linköpings universitet. År 2016 tog hon en jur. kand. vid Stockholms universitet och började arbeta med skuldsanering på Kronofogden. Sedan augusti år 2017 har Tiffany varit anställd på LRF Konsult i Linköping.

Tfn.:013-37 70 24 eller maila Tiffany

Affärsjuridik, familjerätt och generationsskiften. 

Specialområde: 

Familjerätt och generationsskiften.

Jonas Rask, MalmöJonas Rask

Jonas Rask tog sin juristexamen (jur.kand.) vid Lunds universitet 2010. Innan och efter examen arbetade Jonas för en lokal juristbyrå i Helsingborg och sedan som bankjurist på Sparbanken Öresund. Närmast kommer Jonas från Advokatfirman  Juhlin & Partners i Helsingborg, där han arbetat som biträdande jurist de senaste tre åren. Jonas arbetar främst med allmän fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt och generationsskiften, men även med tvister inför domstol.

Tfn.: 040-10 50 28 eller maila Jonas

Allmän fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt och generationsskiften och domstolsprocesser

 

Specialområden:

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt, allmän fastighetsrätt

Elisabeth Hagelberg, VetlandaElisabeth Hagelberg

Elisabeth Hagelberg tog sin juristexamen (magisterexamen i handelsrätt) vid Intrnationella Handelshögskolan i Jönköping år 2000. Elisabeth har tidigare arbetat vid Deloitte, Förvaltningsrätten och som kommunjurist. Elisabeth arbetar främt med familjerätt och är även auktoriserad generationsskiftare.

Tfn: 0383-594 58 elr maila Elisabeth

 Familjerätt

Specialområde:

Generationsskifte, boutredningar och arvsrätt

Susanna Friberg, Kalmar.Susanna Friberg

Susanna Friberg tog sin juristexamen (jur.kand.) vid Stockholms Universitet 1984. Susanna har efter examen jobbat på bank i Stockholm. Därefter har hon bl.a. jobbat inom näringslivet samt på Juristbyrån i Kalmarområdet. Sedan mars 2017 är Susanna anställd på LRF Konsult i Kalmar. Hon jobbar främst med ekonomisk familjerätt men även med generationsskiften och viss affärsjuridik.

Tfn: 0480-42 18 57 eller maila Susanna 

Ekonomisk familjerätt, affärsjuridik

Specialområde:

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Anna Skult, Örebro.Anna Skult

Anna Skult tog sin juristexamen (jur.kand) vid Lunds Universitet 2011. Hon har sedan tidigare en magisterexamen inom rättsvetenskap från Örebro Universitet. Anna har arbetat vid Skatteverket under en kortare period och därefter inom den kommunala sektorn där hon arbetade som överförmyndarjurist/enhetschef samt som kommunjurist. Sedan 1 september 2017 är Anna anställd påc LRF Konsult i Örebro.

Tfn: 019-16 83 68 eller maila Anna

Kompetensområden

Familjerätt, överförmyndar-juridik, kommunalrätt, fastighetsrätt samt GDPR samt vårdnadstvister

Specialområde:

Överförmyndarjuridik och kommunalrätt

Anna Grafström, Sundsvall

Anna Grafström tog examen som paralegal 2018  vid Yrkeshögskolan Mitt. Under studietiden arbetade Anna extra som administratör vid åklagarmyndigheten i Sundsvall. Sedan juni 2018  är Anna anställd hos LRF Konsult i Sundsvall och arbetar med handläggning av ärenden, administration, marknad och delvis inom familjerätten. 

Tfn: 060-67 88 02 eller maila Anna

Kompetensområden

 Familjerätt, administration

Daniel Rogemark, Jönköping

Daniel Rogemark tog sin Affärsjuristexamen vid Linköpings Universitet 2017. Daniel har tidigare arbetat inom bank och på Jordbruksverket. Sedan oktober 2017 är Daniel anställd hos LRF Konsult i Jönköping och arbetar främst med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt och generationsskiften. 

Tfn: 036-34 23 54 eller maila Daniel

 

Kompetensområden

Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, generationsskiften

Specialområde

Ekonomisk familjerätt

Anneli Linhard, Jönköping

Anneli Linhard tog sin juristexamen vid Internationella handelshögskolan i Jönköping 2000. Hon började som jurist LRF Konsult direkt efter examen och har därefter drivit byrå i egen regi, återvände sen till Högskolan i Jönköping som universitetsadjunkt med undervisning inom bl.a. familjerätt och mer allmän civilrätt samt som programansvarig för juristutbildningen. Har även verkat som familjerättsjurist med viss skatteinriktning  på en revisionsbyrå, innan hon återvände till LRF Konsult i januari 2018 för att arbeta främst med familjerätt, generationsskiften av fastigheter och företag, ägarfrågor i familjeägda företag samt allmän fastighetsrätt.

Tfn: 036-34 23 80 eller maila Anneli

Kompetensområden

Familjerätt, Generationsskifte, Fastighetsrätt, Affärsjuridik

Specialområde

Ekonomisk familjerätt, Generationsskiften

Jessica Lindstedt, Visby/Hemse

Jessica Lindstedt tog examen i affärsjuridik vid Karlstad universitet 2017. I sin examensuppsats skrev Jessica om okonventionella varumärken. Jessica har efter examen arbetat på en advokatbyrå som har sin inriktning på obeståndsrätt. Sedan 2018 är Jessica anställd på LRF Konsult i Visby. 

Inom familjerätten upprättar Jessica bl.a. testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, reverser, bodelningsavtal, bouppteckningar och arvsskiften. 

Inom fastighetsrätten upprättar Jessica fastighetsrättsliga handlingar så som köpehandling & köpebrev, gåvohandling samt avtal & ansökan om fastighetsreglering eller avstyckning. 

Jessica är idag angelägen om att utveckla kunskapen inom affärsjuridiken i praktiken.

Tfn: 0498-20 67 71 eller maila Jessica

Kompetensområden

Familjerätt, fastighetsrätt och obeståndsrätt i viss utsträckning.

 

Henrik Karlsson, Halmstad

Henrik Karlsson tog sin juristexamen (jur. kand.) vid Örebro Universitet 2018. Redan under sista terminens examens-uppsatsskrivande började Henrik dock att jobba på LRF konsults kontor i Halmstad, Varberg och Falkenberg. Han jobbar främst med ekonomisk familjerätt så som arvskiften, bodelningar, framtidsfullmakter m.m. 

Tfn: 035-18 29 31 eller maila  Henrik

Kompetensområden

Ekonomisk familjerätt

Specialområde

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

David Lundevall, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs

David Lundevall tog sin juristexamen (jur.kand.) vid Uppsala universitet 2015. David har innan och efter examen arbetat för Svenska jägareförbundet med jaktjuridik och därefter på juristbyrå i Stockholm med fastighetsrätt, jaktjuridik och ekonomisk familjerätt. Sedan mars 2018 är David anställd hos LRF Konsult och arbetar främst med, fastighetsrätt, köp/sälj-rådgivning ekonomisk familjerätt, generationsskiften och viss affärsjuridik. 

Tfn: 0155-773 01 eller maila David

 

Kompetensområden

Fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, affärsjuridik

Specialområde

Jaktjuridik, köp/sälj-rådgivning, arrendejuridik, strandskydd, markintrång, samt exploatering och bygglov 

Kristofer Eifrém, Kalmar, Emmaboda Kristofer Eifrém

Kristofer tog sin juristexamen (Jur. kand.) vid Stockholms universitet 2012. Mellan åren 2012 och 2018 arbetade 

Kristofer som skatterådgivare i Stockholm respektive Kalmar med huvudsaklig inriktning mot nationell och internationell företagsbeskattning. I september 2018 anställdes Kristofer hos LRF Konsult i Kalmar där han arbetar brett med juridisk rådgivning till privatpersoner och företag.

Tfn: 0480-42 18 98 eller maila Kristofer

 

Kompetensområden

Ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, affärsjuridik och skatterätt. 

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.

Kontakta oss