Svar från juristen

Här hittar du de svaren på de senaste juridiska frågorna.

Ansvar som skogsägare för skador vid röjning

Jag har en fråga gällande vilket ansvar jag har så som skogsägare när jag arrenderat ut fastigheten till ett jaktlag som då önskar röja jaktpass och under detta röjningsarbete händer det som inte får hända ,den som kör motorsågen skadar sig! Vem står ansvarig för detta? jag som fastighetsägare eller den som kör motorsågen, med tanke på regelverket som numer gäller för arbeten med motorsåg och röjningssågar.

NYHET  •  2016-12-19 13:43

Avstyckad skogsfastighet - Väg utan servitut? Juridik

Vi äger mark och i vår mark finns ett hus med avstyckad tomt som försåldes av svärfar på 50-talet. Vägen till tomten går över vår mark. Nu är huset och tomten till salu och vi undrar vad som gäller; har vi något att säga till om vem som köper och kan vi bestämma vem som använder vår väg. Det finns inget servitut för vägen men vi har låtit den som bott där nyttja vägen och vi har hjälpt henne med underhåll och snöröjning. Vi är nu oroliga att huset säljs till någon vi inte vill ha som grannar.

NYHET  •  2016-10-25 09:35

Jag motsätter mig uppsättning av vägbom - vilka rättigheter har jag?

Min rågångsgranne har sålt sitt skogsskifte. Mellan våra skiften går en skogsbilväg som vi gemensamt har ett underhållsansvar för med högst 50% vardera. Nu avser den nye ägaren sätta upp en bom vid vägens början och att jag kan få en kopia av nyckeln för att kunna ta mig till mitt skifte. Jag motsätter mig att en bom sätts upp. Vilka rättigheter har jag och vilket lagrum kan vara aktuellt i detta fall.

NYHET  •  2016-10-12 10:26