Ansvar som skogsägare för skador vid röjning

Jag har en fråga gällande vilket ansvar jag har så som skogsägare när jag arrenderat ut fastigheten till ett jaktlag som då önskar röja jaktpass och under detta röjningsarbete händer det som inte får hända ,den som kör motorsågen skadar sig! Vem står ansvarig för detta? jag som fastighetsägare eller den som kör motorsågen, med tanke på regelverket som numer gäller för arbeten med motorsåg och röjningssågar.

Det är bra att du funderar över detta i förväg. Reglerna om motorsågskörkort, eller rättare sagt krav på dokumenterade kunskaper, som infördes med effekt från den 1 januari 2015 har nämligen medfört ett utökat ansvar för skogsägaren i vissa fall.

I skadeståndssammanhang gäller att det är den som på något sätt har varit vårdslös eller försumlig och därigenom orsakat en skada som kan bli skadeståndsskyldig. Ett sätt att vara försumlig är att inte följa gällande säkerhetsföreskrifter.

Detta är en viktig utgångspunkt att ha med sig för att förstå skogsägarens ansvar i olika situationer. Det finns en något överdriven farhåga bland skogsägare och fastighetsägare i övrigt att redan själva ägandet skulle medföra skadeståndsansvar, men så är det inte. Någon sorts försumlighet måste det finnas. Däremot kan olika aktsamhetskrav som följer med markägandet medföra att ribban för oaktsamhet ligger lägre än annars.

Kravet på motorsågskörkort riktar sig till arbetsgivare. Inom skogsnäringen ligger det närmare till hands att du anses vara arbetsgivare än vad många tror. Exempelvis skulle du kunna få arbetsgivaransvar för en granne som hjälper dig i skogen mot ersättning i form av t.ex. virke.

Den skogsägare som träder in i rollen som arbetsgivare får ett ansvar för att se till att den anställde har tillräckliga kunskaper. En arbetsgivare som låter någon arbeta med motorsåg utan rätt behörighet får betala 10 000 kr per anställd som sanktionsavgift och kan anses vara vållande om det händer en olycka. Det kan medföra skadeståndsansvar och att skogsförsäkringen inte gäller.

Att du har upplåtit jakträtten på din mark till någon annan och att jakträttshavaren med ditt tillstånd utför röjning medför dock inte att du räknas som arbetsgivare.

I det fallet är det inte du som anlitar någon för att utföra ett arbete åt dig mot en ersättning, utan omvänt betalar jakträttshavaren en ersättning till dig för att få utöva jakt ditt ställe. Något arrende är det egentligen inte, eftersom arrende är en totalnyttjanderätt till ett markområde, men i folkmun används ofta begreppet ”jaktarrende”.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.