Bilvrak på min mark

Får jag frakta bort en bil som dumpats på min mark?

Svar från juristen

Det är skillnad på skrotbilar och på andra övergivna bilar. Dessutom gäller olika regler för olika sorters mark, som t.ex. statligt vägområde, kommunala gator och vanlig privat mark.

En sak gäller dock alltid. Du ska inte ta lagen i egna händer och flytta bort någon annans bil även om den verkar övergiven och även om den står på din mark utan lov.
Beroende på situationen är det antingen kommunen, vägverket eller polisen som kan bestämma att en bil ska flyttas.

Bilar som är felparkerade, dvs. står antingen på en parkeringsplats utan att ha betalat eller på ett område där det råder parkeringsförbud, får flyttas efter sju dygn.
Mer tungrott blir det om bilen har lämnats på helt vanlig privat mark. Då kan den inte flyttas förrän det har gått sju dygn från det att markägaren har underrättat bilens ägare om att bilen inte får vara parkerad på platsen.
Går det inte att få tag på ägaren får bilen inte flyttas förrän tidigast en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Det är du som markägare som måste kunna visa antingen att bilens ägare är underrättad eller att du har påbörjat försök till underrättelse.

Rör det sig däremot om en skrotbil (”fordonsvrak”) behöver bilens ägare inte underrättas innan bilen flyttas och skrotas. Ett fordonsvrak är ett fordon som med hänsyn till sitt skick, hur länge det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.
Och vem betalar kostnaderna för flytt, förvaring destruktion osv? Som huvudregel är detta bilägarens ansvar. Går det inte att få ägaren att betala hamnar slutnotan antingen hos kommunen eller hos markägaren själv.

Kommunen står i sådana fall för att flytta och skrota fordonsvrak. Är bilen inte ett vrak är det den som har begärt flyttning som själv kan bli tvungen att stå för kostnaderna.