Servitut för vattenledning

Jag håller på att bygga hus. Mina två närmaste grannar får sitt vatten från en brunn som finns på en jordbruksfastighet i närheten. Jag har fått lov att ansluta till deras ledning, så nu ska vi skriva ett servitut så jag kan lägga vattenledning fram till min tomtgräns. Är det något särskilt du tycker att jag ska tänka på?

Svar från juristen

Ett servitut är ett avtal som för all framtid ger din fastighet rätt att ha vattenledningen över grannens fastighet, oavsett om både din och grannens mark skulle byta ägare. I ert fall är ett servitut inte tillräckligt för att ordna allt som behöver regleras för att ni ska få en hållbar och varaktig lösning för den gemensamma vattenförsörjningen. Att ni får rätt att lägga en egen ledning från ”stamledningen” är gott och väl, men med det har ni inte fått någon garanterad rätt att få vatten från brunnen, som ju ligger på en annan fastighet.

Ni som tar vatten från brunnen har inte heller något avtal som säger vem som äger de olika delarna av hela vattenanläggningen, alltså pump, eventuell reningsanläggning och ledningar som är gemensamma för de deltagande fastigheterna. Om det skulle bli något fel med själva pumpen eller t.ex. en vattenläcka på någon annans ledning som leder till problem för er har ni alltså ingen möjlighet att tvinga någon annan att lösa problemet. Ni har inte heller någon självskriven rätt att själva gå in på fastigheten där problemet finns för att reparera skadan.

Jag har varit med om många fall då det har blivit bråk mellan grannar när det blir dags för reparationer eller underhåll av någon del av en anläggning som försörjer flera hushåll med vatten. Om det bara finns servitutsavtal (och ibland inte ens det) kan det tyvärr bli mycket långdragna och kostsamma tvister innan det är klarlagt vem som äger vad och vem som ska, eller får, reparera eventuella läckor och annat.

En gemensamhetsanläggning bildas av lantmätare på ansökan av en eller flera av fastighetsägarna. Den innebär inte bara att rätten att ha ledningar på annans mark regleras, utan hela vattenanläggningen kommer att i juridisk mening ”lyftas” från fastigheten den finns på och bli gemensamt ägd av de som behöver delta i anläggningen.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.