Taxeringsvärdets betydelse för skogsmark

Jag är en relativt nybliven skogsägare som har fått papper från Skatteverket om fastighetstaxering. Jag undrar vad jag behöver skicka in för uppgifter och vilken betydelse det har?

Svar från juristen

Den löpande fastighetstaxeringen görs som allmän och förenklad fastighetstaxering. År 2011 var det allmän fastighetstaxering för lantbruksfastigheter och nu pågår den förenklade fastighetstaxeringen.

Den går till så att de allra flesta fastighetsägare får ut ett förslag. Om förslaget stämmer ska du inte skicka in någonting till Skatteverket.

För produktiv skogsmark räknar Skatteverket upp skogens värde teoretiskt. Till grund för uppräkningen ligger de uppgifter om virkesförråd som lämnades vid senaste fastighetstaxeringen. Det värdet räknas upp enligt en tabell med olika procenttal för förväntad tillväxt, beroende på i vilket län din fastighet ligger.

Eftersom det idag inte finns någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift för skogsmark är det många skogsägare som inte funderar så mycket på om det teoretiskt bestämda värdet motsvarar skogens verkliga värde.

Men, taxeringsvärdet har inte bara betydelse för fastighetsskatt. Värdet används bland annat också som hjälp för att bestämma om en överlåtelse av fastigheten räknas som köp eller gåva och om köparen ska betala stämpelskatt eller inte.

Dessutom använder banken taxeringsvärdet som en del av sitt underlag för sin kreditgivning och sist men inte minst har taxeringsvärdet betydelse för om den som förvärvar en skogsfastighet kommer få för att göra skogsavdrag och hur stort avdragsutrymmet i så fall blir.
Så, även om du inte betalar fastighetsskatt eller fastighetsavgift har taxeringsvärdet för din fastighet mycket stor betydelse och därför är det förstås också viktigt att det är så riktigt som möjligt.

Enklaste sättet att förvissa sig om att din mark har rätt taxeringsvärde är att du ser till att ha en aktuell skogsbruksplan och att du använder den för att uppdatera underlaget för taxeringen.

Fråga juristen!

Har du en juridisk fråga? Ställ juridiska frågor till våra jurister.