Intrång, miljö- och fastighetsrätt

Att kontakta vilken advokat som helst hjälper inte – du måste få hjälp av specialister med erfarenhet av just sådana fall. LRF Konsult jurister och specialister har under närmare 60 år varit ledande just på fastighets- och äganderätt.

Tillgången till mark kan många gånger vara avgörande för både samhällsutvecklingen och för den enskilde näringsidkaren. Samhället behöver mark för nya bostäder, för infrastruktur, för att skydda värdefull natur- och kulturmiljö och så vidare. Samtidigt äger den enskilde ofta marken för dess förmåga att ge avkastning och som huvudsaklig inkomstkälla. Därmed blir en konsekvens att det enskilda intresset ofta ställs mot samhällets intresse. 

Markägare hamnar i underläge

Eftersom ”det allmänna” oftast har mycket resurser och stor vana vid dessa situationer kan man som markägare lätt hamna i underläge redan från början. Det är omfattande lagstiftning och mycket information, avtal, värderingsprotokoll och andra handlingar som man möts av. Många markägare upplever då att det känns tryggt att få råd och stöttning från ett eget ombud genom hela processen. Dessutom kan man få stöd av andra markägare.

Inom LRF Konsult finns lång erfarenhet och bred kompetens av att som ombud hjälpa markägare i markintrångssituationer.

Exempel på situationer med markintrång

Det finns en rad olika situationer när markintrång uppstår t.ex..

  • Vägar och järnvägar
  • Gång- och cykelvägar
  • Planering för ny tomt-/industrimark
  • Kraftledningar
  • Vatten- och avloppsledningar
  • Fiber för bredbandsutbyggnad
  • Mobilmaster
  • Naturreservat, biotopskydd
  • Vindkraft
  • Vattenskyddsområden

Välkommen!
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss