Djurskyddsfrågor

Efter det att länsstyrelserna tagit över djurskyddsansvaret från kommunerna förefaller tillämpningen av djurskyddslagen ha hårdnat. Många djurägare känner sig rättslösa när länsstyrelsens djurskyddsinspektörer utövar sina befogenheter.

Det kan vara fråga om förelägganden vid vite, beslut om djurförbud eller beslut om omhändertagande av djuren. Många djurägare ger upp och överklagar aldrig besluten trots att de anser sig felbehandlade.

Inte alls omöjligt att få rätt

Dock visar ett antal domar från förvaltningsdomstolarna att det inte alls är omöjligt att få rätt. Djurägaren kan med god bevisning nå framgång även mot den ”stora myndigheten”. Exempelvis, representerade LRF Konsult en djurägare ett ärende där länsstyrelsen förbjudit hönshållning på en fastighet (mål 2928-10). Kammarrätten i Sundsvall tog upp ärendet och ansåg att länsstyrelsen hade gått för hårt fram och upphävde, med ändring av förvaltningsrättens dom, länsstyrelsens beslut.

Vad du får

  • Rådgivning från LRF Konsults jurister som är specialiserade på den här typen av ärenden
  • Vi agerar som ombud om en lantbrukare har fått ett föreläggande, beslut om djurförbud eller beslut om omhändertagande av djuren och hjälper då till med ett överklagande.

Om du drabbas av föreläggande gäller det att samla in bevis för att motbevisa inspektörens föreläggande. Behöver du hjälp, kontakta i första hand Jonas Rask eller Axel Nordmark.

LRF Konsult samarbetar ofta med LRF i den här typen av ärenden.

Kontakta oss