VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten finns utspridd i många olika lagar och är ibland svår att överskåda. Plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen och många fler. Gemensamt är att fastighetsrätten rör enskildas användning av sin mark, särskilt i förhållande till myndigheterna.

Hur bör du fastighetsägaren agera?

Som fastighetsägaren gäller det att se om sin fastighet och vara aktiv och utnyttja möjligheten att komma med synpunkter och yttranden i ärendet. Är man missnöjd med myndighetens beslut bör kontakt tas med LRF Konsult i ett tidigt skede och innan överklagandetiden löper ut. 

Vad gör LRF Konsults fastighetsrättsjurister?

  • Professionell rådgivning från våra erfarna fastighetsrättsjurister/specialister och auktoriserade värderare.
  • Hjälp att driva sakfrågan med yttranden och ev överklagan till myndigheter. Ofta med möjlighet att få kostnadsersättning och utan ansvar för motpartens rättegångskostnader.

Överklagan och kostnader

Överklagande av fastighetsrättsmål medför i ett flertal fall inte något ansvar för motpartens rättegångskostnader. I ärenden som överklagas till mark- och miljödomstol finns i ett flertal fall möjlighet att få kostnadstäckning genom fastighetsägarens rättsskyddsförsäkring.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.