Markintrång, vår arbetsmetodik

Kommuner, statliga verk och ledningsägare vill oftast komma överens med markägare. I sista hand vill de gå tvångsvis fram via exempelvis Lantmäteriet.

När du som markägare får påstötning från någon som vill ta din mark i anspråk, tveka aldrig att höra av dig till oss. Vi för dialog med den som kontaktat dig och den parten
betalar vår faktura i de allra flesta fall. Det innebär att du som markägare normalt inte betalar våra kostnader. Anledningen till att motparten står för kostnaden är att de
är medvetna om att markägare behöver ett professionellt stöd i dessa komplicerade frågeställningar.

En tidig kontakt innebär att vi har mycket större möjlighet att hjälpa dig få en bättre lösning ur alla synpunkter. Vi arbetar ofta med stora projekt som berör många markägare, det ger en erfarenhet som du som markägare får tillgång till. 

Välkommen!
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.

Kontakta oss