Resultat - Har inte några barn

Svar: Testamente
Har du inga nära släktningar går arvet till Allmänna arvsfonden om du inte skrivit ett testamente. Genom testamente kan du själv bestämma vem/vilka som ska ärva din kvarlåtenskap. Du kan dock inte förordna över vad du ärvt efter din make/maka. Om du ärvt din make/maka genom testamente kan där finnas särskild testamentsbestämmelse som ändrar dina möjligheter att förordna.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.