VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Resultat - Har inte några barn

Svar: Testamente
Har du inga nära släktningar går arvet till Allmänna arvsfonden om du inte skrivit ett testamente. Genom testamente kan du själv bestämma vem/vilka som ska ärva din kvarlåtenskap. Du kan dock inte förordna över vad du ärvt efter din make/maka. Om du ärvt din make/maka genom testamente kan där finnas särskild testamentsbestämmelse som ändrar dina möjligheter att förordna.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult