Resultat - Gemensamma barn med make/maka

Svar: Testamente
Om testamente saknas ärver din make/maka din kvarlåtenskap även om din egendom är enskild. Om du vill att dina barn eller barnbarn ska ärva din egendom som enskild ska du skriva ett testamente.

Svar: Äktenskapsförord
Genom äktenskapsförordet kan bestämmas att er egendom ska vara enskild. Det innebär att den inte blir föremål för delning enligt giftorättsreglerna om äktenskapet skulle upphöra genom äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.