Resultat - Har inte några barn

Svar: Testamente
Du bör överväga att skriva ett testamente. Om testamente saknas ärver din make/maka din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Genom ett testamente har du möjlighet att fördela din kvarlåtenskap på annat sätt. Du och din make/maka kan också bestämma att ni skrivet ett inbördes testamente där ni ärver varandra med full äganderätt.

Svar: Äktenskapsförord
Det kan finnas anledning att skriva ett äktenskapsförord. Genom detta kan du och din make/maka bestämma att er egendom ska vara enskild. Det innebär att den inte blir föremål för delning enligt giftorättsreglerna om äktenskapet skulle upphöra genom äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.