Resultat - Har inte några barn

Svar: Testamente
Du bör överväga att skriva ett testamente. Har du inga nära släktningar går arvet till Allmänna arvsfonden om du inte skrivit ett testamente. Om du skriver testamente får du själv bestämma vem/vilka som ska få din kvarlåtenskap, om den ska ärvas med fri förfogande-, eller full äganderätt. Dessutom beslutar om arvet ska vara enskild egendom.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.