VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Resultat - Egna barn, ej gemensamma med sambo

Svar: Testamente
Sambor ärver inte varandra, istället ärver barnen dig. Detta kan innebära ekonomisk otrygghet för den efterlevande sambon. Genom ett testamente kan den efterlevande sambon tillförsäkras ekonomisk trygghet, eftersom sambons barns rätt kan minskas till att gälla barnens laglott, vilket är halva arvslotten. För att nå ömsesidig trygghet kan ni upprätta ett inbördes testamente.

Svar: Samboavtal och samäganderättsavtal
Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget. Om du vill undvika delning enligt sambolagen bör du skriva ett samboavtal. Ett samäganderättsavtal kan omfatta alla typer av egendom som är samägd. I detta bör bl a framgå vilken egendom som betalats av båda parterna.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult