Resultat - Har inte några barn

Svar: Testamente
Som sambo saknar du arvsrätt. Sambor bör därför alltid överväga att skriva ett testamente. Genom testamente kan du tillförsäkra din sambo en ekonomisk trygghet i händelse av din bortgång. En ömsesidighet mellan er kan erhållas genom ett inbördes testamente.

Svar: Samboavtal och samäganderättsavtal
Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget. Om du vill undvika delning enligt sambolagen bör du skriva ett samboavtal. Ett samäganderättsavtal kan omfatta alla typer av egendom som är samägd. I detta bör bl a framgå vilken egendom som betalats av båda parterna.

Jag vill bli kontaktad av en jurist från LRF Konsult

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.